Prices of Tigor in other cities

Mumbai | Delhi | Chennai | Bangalore | Kolkata

MODEL EX-SHOWROOM PRICE

Petrol

Tigor XE 1.2 ₹ 4,64,778
Tigor XM 1.2 ₹ 4,99,000
Tigor XT 1.2 ₹ 5,34,088
Tigor XZ 1.2 ₹ 5,81,948
Tigor XZ (O) 1.2 ₹ 5,99,645

Diesel

Tigor XE 1.05 ₹ 5,49,784
Tigor XM 1.05 ₹ 5,81,295
Tigor XT 1.05 ₹ 6,19,431
Tigor XZ 1.05 ₹ 6,67,417
Tigor XZ (O) 1.05 ₹ 6,95,739

Please fill in your details