Prices of Tigor in other cities

Mumbai | Delhi | Chennai | Bangalore | Kolkata

MODEL EX-SHOWROOM PRICE

Petrol

Tigor XE 1.2 ₹ 4,63,094
Tigor XM 1.2 ₹ 4,99,896
Tigor XT 1.2 ₹ 5,34,984
Tigor XZ 1.2 ₹ 5,82,843
Tigor XZ (O) 1.2 ₹ 6,08,496

Diesel

Tigor XE 1.05 ₹ 5,48,088
Tigor XM 1.05 ₹ 5,82,190
Tigor XT 1.05 ₹ 6,20,355
Tigor XZ 1.05 ₹ 6,68,342
Tigor XZ (O) 1.05 ₹ 6,96,663

Please fill in your details